سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین کریمی قره بابا – کارشناسی ارشد زمین شناسی
محمدباقر مهدیزاده – استادیار دانشگاه فنی حرفه ای تبریز

چکیده:

شهر وان دربخش شرقی بلوک آناتولی و جنوب شرق کشور ترکیه واقع شده و الحاق سه گانه کارلیووا که محل تلاقی پهنه های گسلی شمال و شرق آناتولی می باشد درقسمت غربی این منطقه قرارگرفتهاست گستردگی دو سامانه گسلی راستلغز شمال و شرق اناتولی وجود کمربندها و پهنه های جوش خورده نازک شدگی پوسته ای پراکندگی گسلش های ثانویه و جوان شکل گیری حوضه های کششی و تراکنشی از عناصر ساختاری مهم منطقه آناتولی شرقی بشمار می روند تنشهای فشارشی حاصل از همگرایی صفحات عربی و اوراسیا برکل سیمای ساختاری بلوک آناتولی تاثیر گذاشته و متعاقب آن زمین لرزه های متعدد را باعث می شود سازوکار راستگردی و چپگردی پهنه های گسلی شمال و شرق اناتولی و نیز گسترش کمان ماگمایی هلنیک دربخش غربی بلوک آناتولی بعنوان مرز آزاد باعث چرخشی این بلوک درخلاف جهت حرکت عقربه های ساعت و درنهایت جابجایی آن به سمت غرب می گردد این واقعه زمین شناختی با عنوان زمین ساخت رهایی سبب تغییر رژیم تنشی فشارشی به کششی شده و ضمن فعالسازی مجدد سامانه های گسلی موجود گسلش های نوین و تکانهای مخرب را در بلوک آناتولی و منطقه وان پدیده می آورد.