سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیروس شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از مواد مهندسی
محمد جعفر هادیانفرد – استاد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
رسول امینی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شیراز
احسان توتونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهند

چکیده:

تجهیزات مورد استفاده در یکی از چاههای گازی پس از مدت زمان کوتاهی در نتیجه آسیب، تخریب و از سرویس خارج شدند. برای بررسی خوردگی این تجهیزات پس از مشاهدات و بررسیهای چشمی، تجهیزات تحت آزمایش متالوگرافی برای بررسی میکروساختار قرار گرفتند. برای بررسی علل خوردگی، عامل اصلی خوردگی که آب میباشد تحت آزمایشهای شیمیایی برای اندازهگیری میزان یونهای مخرب شامل کلرید، سولفات و بیکربنات واقع شد. در این آزمایشها دیده شد که میزان یون مخرب کلرید در آب همراه با گاز بسیار بالا میباشد که میتواند عامل اصلی تخریب در نتیجه خوردگی باشد. از سوی دیگر میزان یون سولفات نیز نسبتاً بالا بود که میتواند خوردگی در نتیجه یون کلرید را تشدید نماید. آزمایش حضور یا عدم حضور باکتریهای احیا کننده سولفات نیز بر روی نمونه آبی انجام گرفت که نتایج نشان داد در محیط این باکتریها وجود ندارند. آزمایشهای غوطهوری و پولاریزاسیون سیکلی بر روی قطعات انجام گرفت تا مقاومت آلیاژ در محیط خورنده مورد بررسی قرار گیرد که نتایج نشان داد که آلیاژهای مورد استفاده به خوردگی شیاری و خودگی حفرهداری حساس میباشند.