سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

محمدرضا ایروانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

دراین پژوهش محقق به بررسی علل و عواملی که باعث خودکشی می شوند پرداخته است برای حصول به این هدف ۷ فرضیه طراحی شد و براساس فرضیه ها پرسشنامه ۳۷ سوالی تنظیم گردید. رو شتحقیق به کارگرفته شده در این پژوهش روش پیمایش با غیر آزمایشی است جامعه نمونه به روش تصادفی ساده تعیین شد و پس از رفع نقایص پرسشنامه اطلاعات از آن جمع آوری گردید. تغییر در باورهای زندگی خانوادگی بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد خانواده متکی به ارزشهای سنتی ریشه ای دارد. ایجاد زمینه های مساعد برای گذاران اوقات فراغت جوانان و تصعید سرخوردگی درونی آنهاست ضروری به نظر می رسد نیاز به آموزش مستمر و بدون وقفه خانواده ها اعم از جامعه متاهلین و مجردین درخ دمت خانواده که به اارئه الگوهای صحیح رفتاری و شیوه ارزشگذاری و قضاوت بپردازند.