سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه جعفریان مقدم – کارشناس ارشد محیط زیست
ادریس شاهی – کارشناس ارشدمحیط زیست
سعید ملماسی – مدیرپروژه
بهاره حاتم آبادی – کارشناس ارشدمحیط زیست

چکیده:

بهره برداری از خطوط لوله انتقال نفت و فراورده های نفتی با توجه به ماهیت سیال منتقل کننده از پتانسیل ایجاد ریسک و حوادث زیست محطی برخوردار می باشند دراین ماطلعه به بررسی حوادث زیست محیطی ناشی از خطوط لوله انتقال نفت در سطح ملی و بین المللی و ارایه راهکارهای کاهش و یا رفع آثار زیست محیطی ناشی از آن پرداخته شده است دراین مقاله کلیه مستندات علمی موجود در سطح ملی و بین المللی از طریق جستجوی اینترنتی مورد بررسی قرارگرفته است براساس نتایج بدست امده مهمترین عوامل بروز حوادث در سطح ملی خوردگی و پوسیدگی خطوط لوله و خطای انسانی می باشد.