سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صمد شادفر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
شهریار صبح زاهدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان گیلان
محمد نمکی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
اسماعیل شریفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

یکی از انواع فرسایش آبی که خسارات زیادی به اراضی کشاورزی و مرتعی وارد می نماید فرسایش خندقی می باشد که شناسایی علل آن نقش مهمی در مدیریت حوزه های آبخیز و جلوگیری از تخریب اراضی در راستای توسعه پایدار دارد . برای شناسایی مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی از تجربیات کارشناسان استان گیلان، عکسهای هوایی به مقیاس ۱:۴۰۰۰۰ ، بازدید صحرائی و عملیات گسترده میدانی با استفاده از GPS استفاده، و نقشه پراکنش فرسایش خندقی تهیه گردید . در مرحله بعد تعدادی از مهمترین عوامل موثر در رخداد این نوع فرسایش مانند سنگ شناسی، شیب، منابع و قابلیت اراضی، جهت شیب و کاربری اراضی مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که واحد های سنگ شناسی Ng1 و ۶۰ Qf1 درصد و تیپ اراضی تپه ماهور ۵۷ درصد از مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی را به خود اختصاص داده اند . ضمنا طبقه شیب ۵-۲۰ درصد ( حدود ۸۹ درصد ) ، جهت شیب جنوبی ۸۲) درصد ) و کاربری مرتع فقیر ۱۰۰) درصد ) دارای بیشترین گسترش مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در حوزه آبخیز مورد مطالعه می باشند