سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد رضایی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی شرفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد کاشفی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

گروهی از فولادها که امروزه برای قطعات فورج شده با استحکام متوسط مورد استفاده قرار می گیرند، فولادهای میکروآلیاژ با کربن متوسط با ریز ساختار فریتی- پرلیتی می باشند. مهمترین مزیت استفاده از این نوع فولادها، حذف مرحله عملیات حرارتی از فرآیند تولید می باشد. در این پژوهش علل تغییرات غیر عادی در سختی و ریز ساختار سطح مقطع توپی چرخ خودرو از جنس فولاد میکروآلیاژ ۳۰MSV6 مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی های انجام گرفته بر روی نمونه های فورج شده از جنس فولاد مذکور تحت شرایط کنترل شده، نشان داد که سختی در قسمت های درونی نمونه ها که سرعت سرد شدن کمتری نسبت به سایر نقاط دارند، بیشتر است. از طرفی تغییرات ریزساختار در این مناطق نیز متفاوت از سایر قسمتها می باشد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که تغییرات سختی و ریز ساختار به دلیل تشکیل و رسوب کربونیتریدهای وانادیوم و تیتانیوم در مرز دانه های فولاد است.