سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قدرت افتخاری – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل
مجید سلیمانی – کارشناس تصادفات معاونت راه نمایی و رانندگی شهرستان اصفهان

چکیده:

تصادفات ترافیکی یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر وصدمات جانی و مالی بوده و آثار سنگین اجتماعی فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است در کشور ما نیز این مساله بهصورت معضل و مشکل در آمده است به گونه ای که ایران به لحاظ تصادفات و سوانح جاده ای و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین مواردتصادف و مرگ و میر ناشی از آن معرفی شده است با توجه به اینکه بزرگ راه های شهری سهم بسزایی از تردد و سفرهای شهری را به خود اختصاص میدهند لذا دراین تحقیق علل تصادفات فوتی بزرگ راه های شهر اصفهان در سال ۸۶ مورد بررسی قرارگرفته است مطالعه حاضر بصورت مقطعی برروی کلیه تصادفات منجر به فوت بزرگ راه های شهر اصفهان در سال ۱۳۸۶ که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ثبت شده بود انجام شده است.