سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید کامیابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
مهدی غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

این به لحاظ تصادفات و سوانح جاده ای و ترافیکی به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن معرفی شده است که این خود آثار منفی اجتماعی و اقتصادی بدنبال دارد در میان استانهای کشور علیرغم تمام تمهیداتی که توسط متولیان امور همچون پلیس راه و سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خراسان رضوی انجام شده ولی باز هم در زمینه واژگونی و برخورد این ا ستان بوژیه محور تربت حیدریه مشهد امار بالایی دارد که ناشی از حجم تردد مسافرین و زائران امام رضا ع بویژه از استانهای جنوبی و شرقی می باشد لذا دراین تحقیق علل تصادفات جرحی و فوتی محور تربیت حیدریه مشهد درسال ۱۳۷۳-۸۷ مورد بررسی مقدماتی قرارگرفته است مطالعه حاضر بصورت مقطعی برروی کلیه تصادفات منجر به فوت محور تربت حیدریه مشهد در سال ۷۳-۸۷ که توسط سازمان حمل و نقل پایانه ها و پلیس راه استان خراسان رضوی ثبت شده بود انجام شده است همچنین با بررسی فرمهای تصادفات و با استفاده از تحلیل های آماری پارامترهای تاثیر گذار در وقوع تصادفات فوتی شناسایی شده و رابطه میان این پارامترها با تصادفات فوتی بیان میشود.