سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان توتونچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش انتخاب و شناسایی مواد، دانشگ
محمد جعفر هادیانفرد – استاد رشته مهندسی مواد، آنالیز تخریب، دانشگاه شیراز
رسول امینی – استادیار رشته مهندسی مواد، خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه صنعتی شیراز
سیروس شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد، دانشگاه

چکیده:

چکولوهای مورد استفاده در یکی از چاههای گازی پس از مدت زمان کوتاه ی تخریب و از سرویس خارج شده اند. برای بررسی علل تخریب این چک ولوها پس از مشاهدات و بررسی های چشمی و میکروسکوپی، خواص ماده سازنده ولو بوسیله آزمایشهای سختی سنجی، کشش و فشار اندازه گیری شد، ترکیب شیمیایی آلیاژ نیز بوسیله کوانتومتری و متالوگرافی تعیین و با استانداردهای مربوطه مقایسه گشت . نتایج نشان داد که سختی، استحکام فشار ی و کششی و همچنین میزان عناصر آ لیاژی آن از مقدار در نظرگرفته شده در استاندارد کمتر است. بررسی ریخت شناسی آسیبهای موجود نشان داد که آسیبها میتوانند از برخورد ذرات مایع با سرعت بالا به بدنه ولو ایجاد شده باشد. شبیه سازی حرکت سیال با نرم افزار FLUENT6.3 برای بررسی تجمع فاز آب و همچنین برخورد ذرات پرسرعت مایع مورد استفاده قرار گرفت که وجود مکانیزم فوق را تایید کرد. نتایج نشان داد که مکانیزم اصلی تخریب ضعف مکانیکی ماده سازنده چکولو و برخورد ذرات مایع با سرعت زیاد به بدنه آن و یا ایمپیگمنت (impigement) بوده است.