سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدقاسم رزمجو – کارشناس ارشد دفتر بهره برداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب شرکت مدیریت

چکیده:

کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی ساوه با ظرفیت ۱۶ مترمکعب در ثانیه با مقطع ذوزنقه ای با عرض کف ۱/۳ متر و ارتفاع ۲/۹ متر توسط شرکت مشانیر طراحی گردیده است . این کانال به طول ۷ کیلومتر می باشد و در بیشتر طول مسیر در خاکریزی و در قسمتهای نسبتاً کوتاهی در خاکبرداری قرار دارد. عملیات اجرایی این کانال در سال ۷۳ خاتمه یافته است نشست در بدنه خاکریز و پی کانال در این مدت منجر به نشستهای نامتقارن پوشش بتنی کانال اصلی بخصوص در پانلهای مجاور هم و شکسته شدن پوشش بتنی و فرار آب از این محلها شده است. فرار و تراوش آب نیز در توده خاکی منجر به شسته شدن خاک بستر کانال و تسریع در تخریب پ وشش کانال گردیده است . این مقاله بمنظور ارزیابی و بررسی علل تخریب و عوارض ایجاد شده در پوشش کانال اصلی شبکه مذکور با توجه به نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی و مشاهدات صحرایی ارائه شده و در خصوص راهکارهای عملی علاج بخشی کانال اصلی به بحث و گفتگو پرداخته است