سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا مردانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ساخت وتولید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزف
محمدعلی صادقی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی احمدی نجف ابادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کمپرسور هوای توربین گازی از نوع کمپرسورهای محوری است که دارای چندین ردیف پره های متحرک و ثابت می باشد. جریان هوا پس از مکش و عبور از این پره ها به فشار بالا رسانده می شود. در این پروژه مدل مورد بررسی کمپرسور هوای رولزرویسAVONاست که دارای ۱۷ ردیف پره های متحرک می باشد . سه ردیف از این پره های متحرک از آلیاژ آلومینیمAA2618 ساخته شده که عامل حوادث زیادی بوده است . در این پژوهش ابتدا ۵ عدد پره آلومینیومی مربوط به پره های متحرک ردیف دوم تهیه و مورد آزمایش چشمی قرار گرفت و سپس از محل های آسیب دیده آنها عکس تهیه گردید و برای پی بردن به علل خرابی پره ها آزمایشات ذیل انجام شد: ۱) آنالیز جنس پره. ۲) خواص مکانیکی پره های مورد استفاده (سختی وکشش ) و مقایسه آنها با خواصمکانیکی استاندارد آلیاژ آلومینیم ۲۶۱۸AAو۳) متالوگرافی پره کارشده و بررسی ریز ( ساختار آن. ۴) آنالیز ترکیبات رسوب شده در مرزدانه ها. ۵) آزمایش فرکتوگرافی و آنالیز نقاط شکست . ۶ تعیین درصد وزنی عناصر رسوب شده در ترک ها و حفره ها. نتایج این آزمایشها با نمونه های استاندارد مقایسه گردید و تحلیل صورت گرفت