سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا غفوری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
غلامعباس کاظمی – دکتری هیدروژئولوژی از دانشگاه صنعتی سیدنی استرالیا، عضو هیئت علمی دا
عبداله سمیعی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
صمد حشمتی – دفتر فنی اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

در طی قرن اخیر و با افزایش مصرف آب، تکنیکهای حفاری و استخراج آب زیرزمینی توسط چاه پیشرفت چشگیری نموده است، و انسان دسترسی تقریباً سهلالوصولی به این منابع ارزشمند یافته است.در این بین و در کنار مزایای بهرهبردای توسط چاههای پمپاژ، همواره مشکلات متعددی نظیر تخریب و ناپایداری ساختار چاه، کاهش آبدهی، ماسهدهی و از بین رفتن تجهیزات گریبانگیر صاحبان چاهها بوده است. دشت شبستر نیز از جمله مناطقی میباشد که وضعیت حاد تخریب و ناپایداری چاههای آب آن موجب تحمیل هزینههای گزاف و طول عمر بسیار کوتاه آنها شده است. طبق آمارهای موجود در دشت شبستر، ۱۰۸ حلقه چاه از ابتدای سال ۱۳۸۳ تا پایان شش ماهه نخست ۱۳۸۸ بر اثر نقص فنی از رده خارج و حدود ۲۵۲ حلقه چاه دارای کاهش فاحش آبدهی شده اند. در این پژوهش به طور جامع به بررسی خصوصیات ذاتی و ویژگیهای سفره، رعایت تکنیکهای مهندسی در حفر، طراحی، بهرهبرداری و بازسازی چاهها و مجموعه عوامل شیمیایی و الکتروشیمیایی موثر بر ناپایداری و تخریب چاهها پرداخته شده است.