سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن خیری – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی،
میرجعفر تقی زاده – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی،
فاطمه اختیاری – شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی،
جاوید بابایی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

وجود دمای بالا در محیط اطراف بویلرهای نیروگاه تبریز، نشان از آن داشت که عایق های دیواره و مناطق مختلف بویلر وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهند و احتمال می رفت که با گذشت حدود ۲۵ سال ازعمر بویلرهای نیروگاه تبریز عوامل مختلفی برپایداری کیفیت هزاران مترمربع ازعایقهای آنها تاثیرگذاشته است. لذا طی پروژه تحقیقاتی که با هدایت دفتر تحقیقات برق منطقه ای آذربایجان انجام گردید بررسی وضعیت عایقهای حرارتی بویلر های نیروگاه تبریز در برنامه قرار گرفت . باطی مراحلی مبتنی برعملیات ترموگرافی اقدام به عیب یابی شد و دمای سطوح عایقی مشخص گردید . و تلفات عایق ها در حالت اولیه نصب و حالت فعلی بر اساس روش ارائه شده در استاندارد ۶۸۰ASTM Cمحاسبه و باهم مقایسه شد و سطوح معیوب مشخص گردید ۰ با مشخص شدن نقاط و سطوح معیوب عایقها، به علت یابی و بررسی عوامل تخریب عایقها پرداخته شد . عوامل تخریب عایقها با آنالیز های دقیق مواد(XRD,XRF)مورد بررسی قرار گرفت و علت تغییر ساختار شیمیایی در اثر ترکیب با مشتقات گوگرد (ناشی از محصولات احتراق ) تشخیص داده شد و راههای کاهش این عوامل نیز مشخص گردید . نوسازی وتعویض عایق های نقاط معیوب و به تبع آن حذف علل وعوامل این تخریب ها نیز در برنامه قرار گرفت تا بدین طریق جلوی مقادیرزیادی ازتلفات حرارتی گرفته شود ودرنتیجه درمصرف سوخت نیز صرفه جویی به عمل آید. صرفه جویی درمصرف سوخت علاوه برصرفه درکاهش هزینه های اقتصادی تولید انرژی، از ورود مواد آلاینده به محیط نیزخواهد کاست.