سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه مومن زاده – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
صدیقه مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

چکیده:

وجود تالاب ها و پهنه های آبی منحصربفرد درایران که هریک به تایید کارشناسان با ویژگیهای منحصربفرد خود یک ثروت ملی به شمار میروند از نظر اقتصادی گردشگری تنوع زیستی مهارسیلاب و … دارای ارزش بسیاربالایی می باشند تالاب ها به عنوان یکی از بارزترین زیباییهای خلقت و درعین حال آسیب پذیرترین اکوسیستمهای طبیعت به شمار میروند لازم به ذکر است که هیچیک از اکوسیستم های جهان به اندازه تالاب ها صدمات ناشی از برخوردهای سطحی و نااگاهانه انسان را تجربه نکرده اند هدف از این تحقیق بررسی علل تخریب زیست بوم تالاب زاینده رود و اثرات آن می باشد روش تحقیق میدانی و کتابخانه ای اسنادی است و از نتایج آن می توان ذکر کرد که درصورت عدم توجه به این تالاب دراینده ای بسیار نزدیک شاهد مرگ این بهشت غافل شدهدردل فلات مرکزی ایران خواهیم بود.