سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهراب کریم زاده سورشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی
اعظم بیگی خردمند – دانشجوی دکتری مواد
مهرداد مطلبی چالشتری – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

بازرسی در صنعت نفت و گاز دارای تاریخچه ای طولانی می باشد و ایمنی یکی از عوامل مهمی است که همه عوامل در صنعت نفت و گاز باید به آن توجه کنند. کنترل کیفی مواد مورد استفاده در خطوط لوله گاز و به جهت اطمینان از انطباق مجصول تولیدی با الزامات استاندارد، متناسب با فشار خط و کارکرد صحیح، الزامی و جهت جلوگیری از وقوع حوادث لازم الاجرا می باشد. در این تحقیق علل ترک خوردگی تبدیل ۴*۶ اینچ مربوط به یک خط لوله گاز پس از حدود ۳ ماه کارکرد با آنالیز شیمیایی بوسیله کوانتومتری، یررسی سطح شکست توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، بررسی خواص مکانیکی با انجام آزمون سختی سنجی ماکرو، مطالعه ساختاری توسط میکروسکوپ نوری، بررسی محل شکست توسط میکروسکوپ استریو انجام گردید. نتایج نشان دهنده ناهمجنس بودن تبدیل و لوله و جوشکاری نامتناسب و شکست این تبدیل در ناحیه نزدیک به خط جوش بوده است. ترکیب شیمیایی نمونه با آلیاژ WP9 که از خانواده فولادهای کروم- مولیبدنی است ، مطابقت دارد و مغایر با استاندارد مورد استفاده در صنعت گاز می باشد. بررسی ماکروسکوپی ناحیه جوش نشان دهنده نقاط تمرکز تنش در فلز جوش است.