سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر حسین کارآموزیان – مهندسی عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – دانشکده عمران و محیط زیست- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مسایل و مشکلات متعارف در اجرای پروژه های عمرانی بروز تاخیر در اجرا و بهره برداری از آنهاست. بطور کلی یکی از شاخص های اصلی در اریابی موفقیت پروژه ها انجام آنها در زمان مقرر و یا اجرای بدون تاخیر انها است . در اکثر موارد تاخیر برای پیمانکار به معنای افزایش هزینه بالا سری و تحت تاثیر تورم موجود قرار گرفتن می باشد. حتی با وجود تکنولوژی مدرن امروزی هنوز تاریخ اتمام پروژه ها به دلیل وجود تاخیرات عقب می افتد. در منطقه خاورمیانه به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصاد کشورها پیدایش تجارت جهانی و بدون مرز و قیمت پرنوسان نفت وجود این تاخیرات مشخص تر است. یکی از دلایل این امر شرایط سنتی حاک بر قراردادها و پروژه ها می باشد. چرا که در قراردادهای سنتی معمولا قرارداد با شخصی بسته می شود که کمترین مقادار قیمت را در مناقصه پیشنهاد می دهد. پروژه ها معمولا دارای دو مرحله هستند مرحله ی پیش از ساخت و مرحله ی حین ساخت ، تاخیر و افزایش هزینه معمولا در مرحله ی حین ساخت رخ می دهد. برای مقابله با ایت تاخیرات موجود مدیر پروژه باید بداند که چه عواملی باعث بروز این تاخیرات شده اند و در جهت رفع این موضوعات اقدام کند. در این مقاله سعی شده است با توجه به فاکتورهای ایجاد کننده تاخیر به صورت کلی و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر قراردادها و پروژه ها در ایران مهمترین علل ایجاد کننده تاخیر در ایران شناسایی شود و راهکاررهایی برای مقابله با این عوامل ارایه شود.