سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه اخوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت
اقبال شاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر تهران
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی ازانواع روشهای انعقاد قرار داد قراردادطرح و ساخت EPC بوده که طراحی تفصیلی تامین تجهیزات وکالا عملیات ساختمانی ونصب دریک پیمان واحد را شامل می گردد اصلی ترین ویژگی اجرای این روش انجام همزمان و سریع چندین بخش اصلی شامل طراحی مهندسی E تامین تجهیزات P و ساخت نصب و راه اندازی C یک پروژه باحفظ کیفیت اجرا می باشد ازجنبه تاخیر درقرار دادهای پیمانکاری EPC هنگامیکه اقدامات پیمانکار یا کارفرما مشترکا یا منفردا موجب عدم تکمیل پروژه درمدت زمان تصریح شده درقرار داد یا مدت زمان توافق شده گردد تاخیر به وقوع می پیوندد از دیدگاه پیمانکار تاخیر موجب طولانی شدن اجرای قرار داد افزیاش قیمت مصالح ناشی از تورم و افزایش هزینه نیرویا نسانی و افزایش هزینه های بالاسری است و متقابلا تکمیل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهی بالای پیمانکارمی باشد.