سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حامد فلاح تفتی – شرکت سامان صنعت (مشاور)-ایران
محسن ابراهیمی دهج، – شرکت سامان صنعت (مشاور)-ایران
علیرضا رفیعی – شرکت سامان صنعت (مشاور)-ایران

چکیده:

مهم ترین شاخص موفقیت یک پروژه علاوه بر دست یابی به اهداف مورد نظر و مقرون به صرفه بودن، اتمام آن در زمان پیش بینی شده است. این مبحث به خصوص در پروژه های دارای فعالیت های زیاد و پیچیده که اهداف حیاتی را دنبال می کنند حائز اهمیت است. غالب پروژه ها ی طرح و توسعه برق نیز در این زمره قرار می گیرند و بهره برداری سریع تر از آنها می تواند نیاز مصرف کنندگان در تأمین انرژی را پاسخ گو باشد و نبود چنین بینشی موجب بروز مشکلات گسترده در سطوح اقتصادی، اجتماعی و بعضاً سیاسی در کشور خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی علل تاخیر در پروژه های طرح و توسعه شرکت های برق منطقه ای است که از سنجش میزان تاخیر در آنها تا یافتن راهکارهای موثر برای مدیریت تاخیرات ادامه دارد. در گام نخست اقدام به شناسایی ماهیت پروژه های طرح و توسعه شده است و سپس تلاش شده است تا فرآیند اجرای پروژه ها به دقت شناسایی و زمان های استاندارد انجام هر یک از مراحل برنامه ریزی و اجرای آنها مشخص گردند . در گام بعدی با استفاده از روش مطالع ه میدانی ، عوامل احتمالی تاخیرات شناسایی شدند. این عوامل نهایتا در ۱۹ دسته کلی طبقه بندی شده و برای ارائه راهکارهای عملیاتی برای مهمترین علل تاخیر، اقدام به رتبه بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی شده است.