سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم زراعی شهامت – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
امیر همتیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین میزان اب مصرفی در کشت و صنعات دعبل خزاعی و مقایسه آن با میزان مورد نیاز استاندارد پژوهشی در سال ۸۸ در این کشت و صنعت که در ۲۵ کیلومتری جنوب اهواز قرار دارد انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که نسبت آب خارج شده از زهکش ها به آب پمپاژ شده از ایستگاه اصلی حدود ۵۰ درصد می باشد یعنی این که ۵۰ درصد از آب پمپاژ شده از ایستگاه اصلی از زهکشی خارج می شود. در حالی که این نسبت در حالت استاندارد ۳۳ درصد می باشد. با افزایش حجم زه آب تولیدی (به علت مصرف زیاد آب د رهر راند آبیاری، نشتی از سیستم های انتقال آب، آبیاری با دبی نامناسب، عدم سرکشی و نظارت مستمر و تصورات نادرست مدیران) سیستم زهکشی قادر به دفع این حجم آب نبوده و د رنتیجه موجب بالا آمدن سطح آب زیر زمینی، شور شدن و تهویه نامناسب خاک می گردد. که اصلی ترین عامل کاهش رشد نیشکر در طی چند سال اخیر بوده است به طوری که موجب شده ارتفاع نیشکر از ۳ متر به ۸۰ سانتی متر در سالهای اخیر کاهش یابد. بنابراین بالا آمدن سطح آب زیر زمینی تولید پایدار و سالم نیشکر را با خطر جدی مواجه ساخته است.