سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی غریب – شرکت مهندسی ریتون نیرو تهران-ایران
محمود دشت بزرگ – شرکت تولید نیروی برق آبادان ایران/آبادان

چکیده:

هدف اصلی در این مقاله عیب یابی در یک توربین گازی، به کمک آنالیز سیگنال های ارتعاشی و رفتار ارتعاشی و ارائه روش عملی جهت برطرف کردن آن می باشد.در بخش دیگر این تحقیق راهکارهای ارائه شده بکار گرفته شد و میزان ارتعاش توربین طبق استاندارد ۱۴ISO10816-در حد قابل قبول قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف پارامترهای مختلفی مانند مقادیر کلی ارتعاش، تاثیر زمان در مدا ر بودن واحد بر مقادیر ارتعاش- منحنی های رفتار ارتعاشی واحد دربرابر زمان و بار اندازه گیری شده است . سپس با تحلیل مقادیر، اقدام به شناسایی علل ارتعاش گردید. تجزیه و تحلیل انجام شده نشان داد که مشکل اصلی در جابجایی دیفیوزر توربین می باشد. بازبینی و بررسی انبساط حرا رتی قطعات ثابت، مسیرهای خنک کاری و هم محوری به همراه چک شاسی و اتصالات، مبنای عیب یابی قرار گرفت . در ادامه مشخص گردید که عدم انطباق انبساط حرارتی توربین وژنراتور باعث تغییر بار در یاتاقانهای توربین و بالا رفتن دامنه ارتعاشی در فرکانس دور ماشین می گردد. پ س از بررسی و اصلاح سیستم خنک کاریStrutsتوربین و هم محوری مجدد عیب رفع و واحد در مدار تولید قرار گرفت.