سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارزومان فرهنگ – لیسانس زمین شناسی از دانشگاه صنعتی شاهرود
طهمورث یوسفی – فوق لیسانس تکتونیک از پژوهشکده علوم زمین مدیریت زمین شناسی و اکتشافا
محمداسماعیل صداقت – فوق لیسانس چینه و فسیل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

دشت قره باغ در ۸کیلومتری جنوب جاده کمربندی جنوب شیراز بطور مکرر در سالیان گذشته و امسال واغلب در فصل تابستان دچار آتش سوزی (خودسوزی) و تولید دود شده است.به دلیل بالابودن سطح آب زیرزمینی و باتلاقی و مردابی بودن دشت در سالهای گذشته، رشد گیاهان مردابی افزایش پیداکرده و پس از مرگ گیاهان و موجودات زنده در این ناحیه لایه های زغال نارسPeat ایجاد شده است و با توجه به وجود مواد آلی فراوان در این رسوبات و فعالیت میکرو ارگانیسمهای مربوطه، این رسوبات منشاء تولید مواد هیدروکربوری(بیوگاز) می باشد. بیوگاز بر اثر واکنشهای تجزیه ای بی هوازی میکروارگانیسمهای زنده در محیط آلی تولید میشود که به گاز مردابی نیز معروف بوده و مخلوطی از سه ترکیب به نامهای متان، دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن است که ترکیب عمده و قابل اشتعال بیوگاز، متان است. خروج بیوگاز و عمدتا متان از درز و شکافهای ناشی از فرونشست حاصل از افت سطح آب زیرزمینی به دلایل مختلف(خشکسالی های مکرر، برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی و …) و ترکیب آن با اکسیژن(هوا) و رسیدن جرقه در اثر عوامل طبیعی یا انسانی باعث ایجاد آتش سوزی شده است و به دلیل اینکه لایه ضخیمی از مواد آلی Peat) در زیر لایه سطحی خاک وجود دارد، باعث ادامه و گسترش آتش سوزی بصورت خزشی و زیرزمینی شده است. مشکل اصلی در واکنش به آن جدید بودن رویداد این پدیده در کشور و عدم وجود پژوهشهای لازم درخصوص شناخت و مقابله اصولی در جهت کاهش گسترش و اطفاء آتش سوزی بود.