سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید یوسفی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
جمشید شهاب پور – عضو هیات علمی و استاد گروه زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشک

چکیده:

در شمال خاوری کاشمر، در محدود هی جنوب روستای نامق مجموع های از سنگ های آتشفشانی شامل آندزیت، تراکیت و تراک یآندزیت وجود دارد که تود ههای نفوذی با ترکیب هورنبلند مونزونیت، دیوریت و هورنبلندگرانیت به درون آن ها جایگزین شده اند. بافت سنگ های نفوذی اغلب پورفیری و بافت سنگ های آتشفشانی اغلب پورفیری و پیروکلاستی م یباشد. انواع مختلفی از توف ها از جمله شیلی و لاپیلی در نقاط مختلف منطقه به چشم می خورد. پلاژیوکلازهای با ترکیب لابرادوریت فراوانترین درشت بلورهای این سنگ ها هستند. بافت غربالی از مهمترین بافت هایی است که در درشت بلورهای پلاژیوکلاز مشاهده می گردد و علت اصلی تشکیل این بافت در پلاژیوکلازها ، اختلاط ماگمایی و کاهش ناگهانی فشار و به طور کلی وجود شرایط نامتعادلی در مخازن ماگمایی م یباشد.