سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم دیناروند – کارشناسی بهره بردای نیروگاه، دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

امروزه در اکثر دیگ های بخاری، که فعالیت آنها تحت خلاء نیست، بصورت معمولی و رایج دمای بهره برداری از آنها در مقایسه با دمای قابل تحمل آلیاژ لوله های دیواره آبی آنها فاصله نسبتاً خوبی داشته و مشکلی برای استفاده از سوختهای مختلف از لحاظ درجه حرارت تولیدی از سوختن سوخت ایجاد نکرده، اما در دیگ بخار یکبارگذر نیروگاه رامین که فعالیت آن تحت خلاء بوده است و بهره برداری از آن در درجه حرارتی نزدیک به دمای قابل تحمل آلیاژ لوله هایدیواری آن صورت می گیرد. تغییر در نوع سوخت از لحاظ وزن مخصوص، درجه تقطیر و کیفیت سوخت از نظر مرغوبیت برای تولید حرارت در این دیگ بخار تاثیر بسزایی در بروز خطر سوختن لوله های دیواره آبی این دیگ بخاردارد. در این مقاله به کمک روش پژوهش تحلیلی و توصیفی به جمع آوری اطلاعات پرداخته ایم. یافته های این مقاله حاکی از آن است که دیگ بخار یکبارگذر نیروگاه رامین تحت خلاء فعالیت می کند و نحوه انتقال حرارت این دیگ بخار بصورتی است که گرمای حاصل از احتراق سوخت فقط بصورت تشعشع حرارتی به جداره لوله ها انتقال داده می شود.اینگونه انتقال حرارت باعث متمایز شدن دیگ بخار یکبارگذر نیروگاه رامین نسبت به سایر نیروگاه های کشور شده استپس در نتیجه، رخداد پدیده اورهیت در لوله های دیگ بخار روز به روز افزایش یافته و جلوگیری از آن امری اجتناب ناپذیر می باشد و فقط با اعمال عملکرد بهتر برنامه ریزی در چگونگی رژیم شیمیایی دیگ بخار، بهره برداری و نگهداری از آن می توان از رشد سریع اورهیت شدن لوله های این دیگ بخار جلوگیری کرد