سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش ادیب – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
رقیه یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رسوب گذاری هرساله صدمات و خسارت زیادی به بار می آورد آب ازمهمترین عوامل فرسایشی پوستهزمین بوده و درمسیر حرکت خود موادی را حمل می کند این مواد از روی دامنه ها و دشت ها شسته شده و باعث فرسایش خاک فقر پوشش گیاهی وتخریب محیط زیست میگردد رودخانه ها تحت تاثیر پدیده فرسایش و رسوب گذاری دستخوش تغییرات گوناگونی میشود که از آن جمهل می توان به تغییر راستا جایجایی های عرضی و طولی وقوع میان برها تغییر نوع رودخانه تغییر تراز بستر تغییر دانه بندی و دگرگونی ویژگیهای هندسی مسیر اشاره کرد سازه های متقاطع و موازی موجود درمسیر رودخانه ها مانند پل ها بندها سدها دیواره های سیل بند سازه های حفاظت بستر و کناره ها و همچنین تاسسات موجود درحواشی و اراضی اطراف ازجمله جاده ها مزارع مناطق صنعتی شهری و کشاورزی از فرایند مختلف فرسایش و رسوبگذاری تاثیر پذیری مستقیم دارند این مساله وقتی دارای اهمیت بیشتری می شود که باعث طغیان رودخانه ها و ایجاد سیل شده و جان عده زیادی را بطور مستقیم تهدید می کند.