سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری گرایش فناوری

چکیده:

مصرف انرژی درچنددهه اخیر بطور سرسام آوری افزایش یافته که این افزایش از یکطرف نشانه رشد اقتصادی بوده و بیشتر به گردش افتادن چرخهای صنعت و از طرف دیگر به دلیل قیمت ارزان انرژی صورت میگیرد و به همین دلیل صاحبان صنایع و مصرف کنندگان خصوصی در کشور ما درپی صرفه جویی و استفاده منطقی از آن نبوده اند دربحران انرژی درسالهای ۱۹۷۴ به بعد که با بالا رفتن قیمت نفت خام و قیمت انرژی بطور کلی روند مصرف انرژی کمی تغییر کرد و درکشورهای بدون نفت درمصرف آن بصورت سیستماتیک تر عمل نمودند به همین دلیل ممالک مصرف کننده انرژی درجهت جایگزینی انرژ ی های جدید انرژی فسیلی و صرفه جویی در مصرف انرژی و بهره برداری بهتر از انرژی های موجود گام برداشته اند استفاده منطقی از انرژی در رئوس اصلی کار کشورهای فاقد انرژی فسیلی قرارگرفت و بران شدند که دریکی از مراکز اصلی مصرف انرژی یعنی ساختمان های مسکونی مساله بهینه کردن مصرف مصرف انرژی را جدی بگیرند با توجه به تراز نامه انرژی سال ۱۳۸۲ مصرف انرژی دربخش خانگی ایران حدود ۳۶ درصد کل مصرف انرژی می باشد که صرفه جویی حدود ۳۰ درصد درآن رقم بسیار قابل توجهی خواهد بود.