سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی رنجبرجعفرآبادی – دانشجویان رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران
سولماز عموشاهی – دانشجویان رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران
حمیدرضا پورخباز – استاد یار گروه محیط زیست دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان

چکیده:

حیات منطقه اصفهان به زاینده رود وابسته است و لذا خفظ کیفیت آب آن از نظر مصارف شرب ،کشاورزی ، صنعت و حفظ محیط زیست آبزیان بسیار حائز اهمیت است. آلوده شدن آب رودخانه با انواع آلوده کننده های معدنی و آلی و همچنین افزایش شوری آب آن خطرات جدی را در رابطه با سلامت محیط زیست و کشاورزی در منطقه بوجود می آورد. از علل الودگی این رودخانه می توان به زهکشی ذوب آهن،پساب کارخانه پلی اکریل،پساب کارخانه نساجی سیمین و پساب تصفیه خانه اصفهان اشاره کرد. با توجه به روند سریع رشد جمعیت و به تبع آن توسعه مراکز شهری و صنعتی در اطراف زاینده رود در صورتی که اقدام جدی و سریع صورت نگیرد آلودگی در بستر رودخانه صورت گرفته و سلامت انسان و موجودات دیگر را تحدید خواهد کرد. از این رو در این مقاله سعی شده با استفاده از شاخص NSFWQI و تغییرات زمانی و مکانی فاکتورهای مربوط به این شاخص در طول چهار ایستگاه نمونه برداری شده در بهار و تابستان ۱۳۸۹کیفیت آب این رودخانه مورد بررسی قرار گیرد. روش اندازه گیری پارامترها بر مبنای روش های ارائه شده در کتاب استاندارد متد می باشد عدد محاسبه شده برای شاخص کیفیت آب برای چهار ایستگاه به ترتیب ۶۵،۶۰ ، ۵۷،۵۵ بدست آمد که با توجه به جدول شاخص NSFWQI هر سه در طبقه متوسط قرار می گیرند که به منظور مصارف شرب مناسب و آب مصرفی نیاز به تصفیه بیشتری دارد. با بررسی عوامل آلوده کننده رودخانه می توان گفت که ۱٫افزایش راندمان تصفیه خانه شهر ۲٫تغییر محل تخلیه فاضلاب ۳٫تصفیه فاضلاب واحدهای صنعتی اطراف شهر که مستقیما به رودخانه وارد می شود از اقدامات ضروری برای کاهش آلودگی این زیست بیوم است