سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا داودی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمداز صیاداصغریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه موسسه آموزش عالی پردیسان فریدون
حسن دادرس – مدرس دانشگاه و دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه علوم تحق
علیرضا درانی – کارشناس ارشد راه و ترابری،مهندسین مشاور طرح و کنترل گیل ایرانیان

چکیده:

از جمله ترکهای بسیار شایع در بتن تازه ریخته شده ترکهای جمع شدگی و نشست خمیری می باشند .این ترکها دراثر افزایش نرخ تبخیر آب در سطح بتن نسبت به نرخ آب انداختگی تشکیل می شوند و به عواملی چون دمای هوا ، دمای بتن ، سرعت باد ، رطوبت نسبی محیط بستگی دارند که با افزایشیافتن دما و سرعت باد در سطح بتن و کاهش رطوبت نسبی زمینه برای ایجاد ترک های جمع شدگی و نشست خمیری فراهم می گردد. اما در این مقاله این موضوع مد نظر قرار می گیرد که در شرایط آب و هوایی شهرستان بندر انزلی با بیشترین درصد رطوبت (رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد در اکثر ساعات شبانه روز) در بسیاری ازسطوح بتنی ما شاهد وقوع زیاد این نوع از ترکها هستیم این در حالیست که با بالا بودن درصد رطوبت محیط(رطوبت نزدیک به ۱۰۰ درصد ) ظاهرا نباید نرخ تبخیر از نرخ آب انداختگی بیشتر شده وترک خوردگی نشست و جمع شدگی خمیری اتفاق بیفتد و این موضوعی است که در این مقاله مورد بررسی قرارخواهد گرفت.