سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن خلیل پور – دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
خلیل ولی پور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
نوید رزمجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرمجلسی

چکیده:

بررسی حالت گذرای شبکه ی قدرت در حالت واقعی بعد از مدلسازی واقعی تک تک اجزا و پارامترهای سیستم قدرت می تواند به حل بسیاری از مشکلات سیستم منجر شود دراین مقاله سعی بر آن شده است تا علت ورود ناخواسته یک راکتور را در یک شین که به دلیل حالت گذرای شبکه ی منطقه ای می باشد بررسی شود با توجه به اینکه برای انجام این کار نیاز به اطلاعات تک تک اجزا و پارامترهای خط انتقال و غیره داشتیم لذا با دریافت اطلاعات شبکه ی قدرت منطقه از شرکت امور انتقال مربوطه شروع به شبیه سازی سیستم قدرت درمحیط نرم افزار pscad کردیم سپس برای انجام شبیه سازی چند فرضیه ی اصلی را در نظر گرفتیم.