سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریدون فرحناک فومنی – گروه الکتریک وابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

چکیده:

درخروجی پمپ های سیکل خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی ازوالووزنه ای هیدرولیکی استفاده شده است. درمواردی اتفاق افتاده است که هنگام تغییروضعیت ازopen به میانی این والودرموقعیت میانی (نیمه باز)باقی نمانده وکاملا بسته ومنجربه تریپ واحدسیکل ترکیبی شده است . این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد.نگارنده مقاله درواقع قصدداردبابررسی وتعمیم علت عیب فوق نتیجه گیری کلی تری رابیان نماید: [چنانچه واقعه ای سریعترازحدمعینی اتفاق افتدممکن است سیستم کنترل قادربه پردازش وپاسخ به آن نباشد