سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل پورسعیدی – دانشگاه زنجان
علمدار بابایی – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
پویا جمشیدی – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
فلور بهروزشاد – شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

چکیده:

در این تحقیق بخشی از نتایج بررسی های انجام شده برای تعیین علت شکست پره های ردیف اول کمپرسور مولد های طرحGE-Frame 6 ارایه شده است. در ابتدا نتایج تحلیل المان محدود بازای شرایط کارکرد برخی حوادث نیروگاهی مشابه و تعیین نقاط پرتنش و مقایسه آنها با مواضع شکست پره ها، تحت فرکانس های طبیعی شان ارایه شده است. بطوریکه از مقایسه پره های شکسته شده در کمپرسور توربین های مختلف با نتایج آنالیز المان محدود مشخص شد که پرههای ردیف اول کمپرسور این مدل توربین های گازی بدلیل حساسیت زیاد به تحریکات ارتعاشی، عمدتا تحت مود اول و دوم ارتعاشات طبیعی خود دچار شکست می شوند. در گامبعدی با شبیه سازی کامپیوتری جریان هوا حول پره های ردیف اول کمپرسور، مشخص گردید که کارکرد توربین گاز مورد بررسی در شرایط خارج از نقطه طراحی خود، همراه با پدیده ناپایداری دوار در میان پره های متحرک بوده و بدین ترتیب باعث تحریک ارتعاشی پره ها شده است که این موضوع خستگی مکانیکی و شکست پره را در پی داشته است.