سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روزبه سیاوش موخر – دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده مهندسی وعلم مواد- پژوهشگاه نیروگروه شیمی
مهرداد مهدی پور – دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده مهندسی وعلم مواد
محمد قربانی – دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده مهندسی وعلم مواد
سودابه خلیلی – دانشگاه صنعتی شریف -دانشکده مهندسی وعلم مواد

چکیده:

اکونومایزرمی توان به عنوان هیترآب تغذیه به حساب آوردکه آخرین مرحله است که آب تغذیه خروجی ازکندانسوردرآن گرم می شود. قطعه موردبررسی دراین تحقیق یک لوله تخریب شده اکونومایزر فشار بالامی باشد. موقعیت مکانی لوله تخریب شده درطبقه ی لوله های اکونومایزرمی باشد. دراین تحقیق پس ازمعرفی بویلرواکونومایزر موردبررسی باانجام بررسی های ظاهری ضخامت سنجی تعیین آنالیزشیمیایی به روش کوانتومتری سختی سنجی ،توپوگرافی ،ومیکروسکوپی بااستفاده ازمیکروسکوپ های نوری و?SEM آنالیزEDS وپراش اشعه ایکس (XRD) علت تخریب لوله اکونومایزرموردبررسی خوردگی نقطه شبنم دردوره های خارج ازمدارتعیین شد