سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا اسماعیلی – دکتری مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی
سیدتیمور حسینی – کارشناس ارشد علوم سیاسی
حسین محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ترافیک

چکیده:

توسعه روزافزون شهرها باعث افزایش تعداد سفر و درنتیجه افزایش وسایل نقلیه گردیده تا جایی که در بعضی از نقاط شهرهای بزرگ شاهد پدیده جدیدی از حمل و نقل شهری توسط موتورسیکلت سوارانهستیم گرچه تعداد وسایل نقلیه تولید شده در سالهای اخیر درکشورهای مختلف رو به افزایش بوده و همگی تولید کنندگان درجهت اقتصادی کردن قیمت اولیه و نگهداری آن هزینه سوخت تلاش کرده اند اما در اغلب کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه تولید موتور سیکلت با آهنگ سریعتری افزایش داشته است از طرفی در همین کشورها نمی توان به راحتی آمار دقیق وسایل نقلهی دسترسی پیدا نمود به همین جهت نمی توان به آمارهای رسمی اعلامی در مورد تعداد وسایل نقلیه و بخصوص موتورسیکلتها اعتماد کرد. در کشورما نیز بدلیل تسهییل روزافزون روشهیا فروش و جوان بودن جمعیت وجذابیت های ویژه موتورسیکلت طی دهه گذشته تولید و فروش و استفادها زموتورسیکلت سیر صعودی داشته است.