سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زینتی فخرآباد – دانشجوی کارشنسای ارشد بیماری شناسی
سعید نصراله نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ویروس Y سیب زمینی یکی از گونه های مخرب از جنس Potyvirus وخانواده Potyviridae می باشد این ویروس دارای ساختمان رشته ای بدون پوشش می باشد PVY دارای RNA تک رشته ای مثبت بوده و دارای وزنی حدود ۹۸ کیلوباز است میزان قدرت تخریبی ویروس وای سیب زمینی درایران و جهان بالا است این ویروس یکی از ویروسهای مخرب در خانواده سولاناسه و بخصوص گیاهان سیب زمینی، توتون، فلفل، بادمجان و گوجه فرنگی است که می تواند سبب کاهش محصول بویژه در زراعت سیب زمینی شود و خسارت این ویروس به میزان ۷۵-۸۰ درصد گزارش شده است علائم PVY با توجه به نژادهای مختلف ویروس، مقاومت میزبان شرایط محیطی و زمان الودگی در طی مرحله رشد گیاه متفاوت است ویروسY سیب زمینی بروش مکانیکی و نیز توسط چندین شته بصورت ناپایا انتقال می یابد.