سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ساسان ندایی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
صدیقه محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

حمله قارچها و آفات به باغها و زمین های زراعی هرسال خسارت زیادی را متوجه کشور می نماید پژوهش انجام شده تلاشی است برای درک تاثیر گیاه شیرین بیان برروی رشد قارچRhizoctonia solani عامل بیماری سوختگی غلاف برنج انجام شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که عصاره گیاه شیرین بیان درتمام غلظت ها برروی رشد این قارچ خاصیت هم افزایی یا سینرژیستی داشته و باعث افزایش سرعت رشد آن شده است درحالیکه رشد قارچ درتیمارشاهد که فقط درآن دیسک آغشته به آب مقطر بود درمقایسه با سایر تیمارها رشد معنی داری کمتری داشت و درگروه آماری جداگانه ای قرارگرفت باتوجه به اینکه برنج به عنوان یک منبع تغذیه مهم برای مردم کشور ما و سایر کشورهای جنوب شرق اسیا و خاورمیانه درنظر گرفته می شود وجود گیاه شیرین بیان باعث تحریک و افزایش رشد این قارچ شده و باعث خسارت شدید این قارچ به محصول برنج خواهد شد.