سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سبحان محضری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی. شناسایی و مبارزه ب
قاسم نوروزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، اقتصاد کشاورزی. قائمشهر.
محمد علی باغستانی – دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کل کشور، بخش تحقیقات علف های هرز
عباس بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی. شناسایی و مبارزه ب

چکیده:

بروز پدیده مقاومت علف های هرز به عنوان مشکلی جدی و عظیم در مقوله مدیریت علف های هرز محسوب می شود. مصرف پی درپی یک یا چند علف کش با مکانیزم عمل مشابه منجر به بروز این پدیده می گردد. مهمترین روش برای جلوگیری یا به تعویق انداختن مقاومت، استفاده از علف کش هایی با مکانیزم عمل مختلف یا اختلاط علف کش ها می باشد. توزیع و عرضه مناسب علف کش ها در این مهم تاثیر بسزایی دارد. بدین منظور با مطالعه و جمع آوری اطلاعات از مراکز فروش و توزیع علف کش ها در دو شهرستان بابل و زیرآب استان مازندران به این نتیجه رسیدیم که در مجموع ۱۳ علف کش ثبت شده با ۹ مکانیزم عمل مختص ۱۵ درصد از کل علف کش های ثبت شده مزارع / ۴۶ درصد از کل علف کش در شهرستان بابل و حدود ۳۸ / مزارع برنج، حدود ۱۵ برنج در شهرستان زیرآب در سال ۱۳۹۰ عرضه گردید. همچنین می توان بیان داشت که تقاضای کشاورزان به علف کش به شدت تحت تاثیر عرضه بازار قرار گرفته و به نوعی مراکز تولیدی و توزیع تعیین کننده نوع علف کش مصرفی برای کشاورزان می باشند.