سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامره سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
صفر معروفی – ۲ دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
میثم سالارجزی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
امین ترنجیان – دانشآموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

کنترل سیلاب به منظور استفاده از هرز آبهای سطحی و جریانهای آبراههای یکی از مراحل اساسی در مدیریت حوضههای آبریز به ویژه در مناطق خشک و نیمهخشک میباشد. تعیین بهترین نقاط جهت عملیات پخش سیلاب یکی از مهمترین پارامترها به منظور موفقیت پروژههای مربوطه در این زمینه است. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی مدلMulti class maps در تعیین عرصههای پخش سیلاب با استفاده از تکنیکهایGIS میباشد. بدین منظور ۵ لایه اطلاعاتی که شامل شیب، کاربری اراضی، گروه هیدرولوژیکی خاک، قابلیت انتقال و ضخامت آبرفت میباشند، در قالب مدل ذکر شده تلفیق یافتند. نتایج نشان داد ۶/۱۴ درصد از وسعت دشت همدان- بهار برای عملیات پخش سیلاب بسیار مناسب میباشد