سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول قبادیان – استادیار دانشگاه رازی
ساحره گلزاری – دانشجویان کارشناسی ارشد
معصومه خلج –

چکیده:

لازم است رفتارسازه های مختلف آبگیری درزمان وقوع جریان غیرماندگار مورد توجه طراحان و بهره برداران شبکه قرار گیرد کمبود یا مازاد برداشت جریان توسط آبگیرها برعملکرد شبکه تاثیر گذار است بررسی رفتار هیدرولیکی آبگیرها درشرایط جریان غیرماندگار بدون استفاده از مدل های هیدرودینامیکی امکان پذیر نمی باشد دراین مقاله مدلی کامپیوتری تهیه شده که معادلات جریان غیرماندگار معادلات سنت ونانت با روش تفاضلهای محدود منفصل شده اند رقوم جریان درمحل انشعاب کانال فرعی از اصلی با استفاده خاصیت ماتریسی و از روش خط بصورت کاملا ضمنی محاسبه می شود درشرایط وجود سازه کنترل سازه کنترلی دبی درابتدا ی کانال فرعی رابطه دبی اشل سازه آبگیر درمعادلات محاسبه رقوم سطح آب درمحل انشعاب وارد میشوند.