سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدصادق خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
محسن ثقفیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صداقت – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم شیرانی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دریان تحقیق شیوه های جدیدی از مدلسازی میکروجریان ها ارایه گردیده است اساس این روش توسعه معادلات پیوسته ی حاکم بردینامیک سیال با استفاده از بسط اختلالی میدانهای سرعت فشاردانسیته و دما می باشد درکارحاضر به کمک بسطهای اختلالی سه جمله ای و برحسب عدد نودسن سه مرتبه از معادلات نسبت به عدد نودسن استخراج شده است شرایط مرزی لازم برای حل هرمرتبه از این معادلات از طریق جایگزاری بسطهای اختلالی درشرایط مرزی کلی برای لغزش سرعت و پرش دما حاصل شده است این مجموعه از معادلات درحالت دو بعدی با استفاده از روش حجم محدود و برروی یک شبکه جابجا شده گسسته سازی شدهاند به منظور حل مجموعه ی معادلات گسسته سازی شدهیک برنامه ی کامپیوتری سه بخشی تدوین شدها ست هربخش از این برنامه یک مرتبه از معادلات را با استفاده از الگوریتم سیمپل حل می کند جریان تراکم ناپذیر و لغزشی میکروکوئت با استفاده از روش اختلال هم بصورت تحلیلی وهم بصورت عددی حل شده است. درمحدوده رژیم لغزشی توافق بسیار خوبی بین نتایج تحلیلی و عددی یافت می شود با افزایش عدد نودسن نتایج عددی به تدریج از نتایج تحلیلی فاصله می گیرند.