سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا بلوک آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – استادیای پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
احمد فلاح کهن – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
سونیا زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

نیاز ابی گیاهان یکی از مولفه های بیلان هیدروکلیماتولوژی می باشد این پارامتر تحت تاثیر اقلیم بوده و در اینده دستخوش تغییرات خواهد شد دراین تحقیق برای بررسی تاثیر پدیده تغییر اقلیم برنیاز ابی گیاهان زراعی دشت هشتگرد از خروجی های ۹ مدل اقلیمی AOGCM در دوره پایه ۱۹۷۱-۲۰۰۰ و دوره های اتی ۲۰۱۰-۲۰۳۹ و ۲۰۴۰-۲۰۷۰ و ۲۰۶۹-۲۰۹۹ تحت سناریوی A2استفاده گردید سپس این مقادیر بوسیله روش تناسبی برای منطقه کوچک مقیاس شدند با وزندهی به مدلهای اقلیمی و استفاده از روش مونت کارلو تعداد ۲۰۰۰ سری زمانی دما تولید شد و در ادامه ۲۰۰۰ سری زمانی تبخیر و تعرق روزانه برای ۴ گیاه اصلی گندم، جو، یونجه، ذرت دشت هشتگرد شبیه سازی گردید نتایج نشان میدهد تا سال ۲۰۹۹ دمای منطقه افزایش می یابد درنتیجه نیاز ابی جو پاییزه گندم پاییزه ذرت علوفه ای و یونجه به طور متوسط ۴-۶ ، ۵-۷/۵ ، ۳-۴/۷ و ۶/۵-۱۰/۵ میلی متر در سال افزایش خواهند یافت.