سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین شاه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
بهرام جعفرطباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

سرریزهای اوجی به دلیل ساده بودن و امکان برقراری ارتباط مستقیم مخزن با پایاب سرریز استانداردی است که با برای سدهای متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد . عامل مهم در طراحی سازه مستهلک کننده انرژی حوضچه آرامش در پایین دست سرریز عدد فرود جریان می باشد دراین تحقیق برای تعیین عدد فرود در ورودی حوضچه آرامش مدلهای سرریز اوجی در ۷ زاویه مختلف پایین دست و همچنین برای ۴ دبی متفاوت طراحی شده اند این مطلب با استفاده اهز نرم افزار FLOW-3D که یک نرم افزار تحلیل میدان جریان است انجام شده و مدل آشفتگی که برای این منظور استفاده شده مدل K-e (RNG میباشد تعیین پروفیل سطح آزاد دراین نرم افزار توسط مدل VOF انجام گرفته و نتایج با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده که تطابق خوبی مشاهده گردید.