سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ر مریمی – زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان
م.ح شفیعی – زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان
م جواد پور – زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان
س فراهت – زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر تزریق میکروحباب ها روی کاهش اتلاف انرژی دریک سیستم تیلور – کوئت عمودی بطور عددی مورد بررسی قرارگرفته است جریان درفضای حلقوی بین دو استوانه ی هم مرکز فقط چرخشی است که ناشی ازدوران استوانه ی داخلی می باد رژیم جریان گردابه ای تیلور است و عدد رینولدز دورانی Rew از ۷۰۰تا۳۰۰۰ نیز تغییر می کند سیال عامل جریان یافته درسیستم سیلیکون است و ازهوای اتاق به عنوان گاز تزریق شده به سیستم برای ایجاد حباب استفاده شده است برا یمدلسازی جریان آشفته ازمدل k-e استفاده شدها ست همچنین برای شبیه سازی جریان دو فازی از Discrete Phase Model و روش Euler-Euler- استفاده شده است برای بررسی تغییرات نیروی درگ پوسته ای وارد شده بردیواری استوانه داخلی تغییرات نرخ انرژِی اتلافی کل درسیستم مورد مطالعه قرارگرفته است علاوه براین با محسابه نرخ اتلاف انرژی کل و نسبت ضریب درگ تاثیر میکروحباب ها روی کاهش انرژی اتلافی و کاهش درگ مورد ارزیابی قرارگرفته است.