سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه هرمزگان
امین امیری توسلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه هرمزگان
عادل عساکره – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مسعود دهقانی – استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

پی های ستونی چندگانه مفهوم جدیدی هستند که با استفاده از ستون هایی با ابعاد متفاوت ازخاکریزها حمایت می کنند و مقاومت وسختی خاک را در اعماق کم بسیج می کنند.در این مقاله ابتدا تلاش ها ومطالعاتی را که برای تحلیل این خاکریز ها انجام گرفته است به طور خلاصه شرح داده شده است ، سپس با استفاده از نرم افزارPLAXIS مسئله را مورد تحلیل قرار داده و پس از تطبیق نتایج، مسئله را به صورت پارامتریک مورد بررسی قرار داده و نتایج جدیدی را استخراج کردیم . در تحلیل پارامتریک مسائل مربوط به نشست ، جابجایی افقی ، نشست تفاضلی ، نیروی محوری ستون ها و افزایش وافت اضافه فشار حفره ای مورد بحث قرار گرفته است.نتایج بدست آمده بیانگر آن است که پی ستون های چندگانه مرکب که با ستون های آهکیCFG ساخته می شونداز پی ستون های آهکی-SC خیلی موثرترهستند. ستون های آهکی – CFG بخاطر بیشتر بودن ضریب فشردگی اش نسبت به ستون های SC باعث پایداری طولانی مدت خاکریز جاده ها می گردد.