سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحمان جودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مسعود موثقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

تاثیر پروفیل جریان بر میزان استهلاک انرژی برروی این سرریزها محققین را بر آن داشت تا به شناخت و بررسی دقیق تر نوع پروفیل تشکیل شده برروی این سرریز ها بپردازنددر صورتی که پروفیل جریان سطحی عبوری از روی این سرریزها شناخته و مورد بررسی واقع شود می توان میزان استهلاک انرژی را افزایش داد بدلیل پیچیدگی این نوع از جریان ها تحقیقات انجام گرفته تاکنون اکثرا مطالعات ازمایشگاهی بوده است دراین تحقیق برای شبیه سازی جریان سطحی از نرم افزار فلوئنت استفاده شده دراین تحقیق برای شبیه سازی اشفتگی جریان از مدل اشفتگی k-e استاندارد و برایتعیین سطح ازاد جریان از روش عددی حجم سیال VOF استفاده گردیده است دراین تحقیق از نتایج ازمایشگاهی بایلار و همکاران استفاده شده است.