سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود تاتار – کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
محمد همایونفر – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله به بررسی و محاسبه ی مقدارشار جرمی گازهای حاصل از پدیده ی فناشوندگی ablation درعایقهای حرارتی ذغالی با استفاده از روش حجم محدود می پردازد برای این منظور از قابلیت برنامه نویسی نرم افزار تجاری fluent 6.3.26 استفاده شده است اعمال خواص متغیر برای عایق ذغالی انجام محاسبات لازم جهت تعیین مقدار شارجرمی گاز حاصل از فناشوندگی تحلیل معادلات مربوط به شارجرمی گاز حاصل از تجزیه شیمیایی عایق ذغالی pyrolysis gas معرفی ترمهای چشمه درون معادلاتانرژی و گاز پیرولیز تعریف شرایط مرزی متغیر با دما و اعمال پسروی سطح عایق در اثر پدیده فناشوندگی همگی از طریق برنامه نویسی به زبان c و استفاده ز قابلیت UDF نویسی برای این نرم افزار صورت پذیرفته اند نتایج حاصل مطابقت خوبی با مراجع مربوط با این موضوع دارند.