سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا علی دادی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
محمد زهساز – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک
فرید وکیلی تهامی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق به منظور کاهش زمان انجام آزمایش های عملی مربوط به سنجش طول عمرخستگی اعضاء سازه شاسی خودرو هاو نیز حذف تست های پر هزینه و مخرب، یک روش عددی تدوین و پیشنهاد شده است. .ابتدادرMatlab پروفیل واقعی اتفاقی ناهمواری سطحی جاده برپایه مباحث ارتعاشات اتفاقی توسط کد تدوین شده تولید شده است. سپس این اطلاعات به صورت داده های ورودی به یک مدل تمام خودروی واقعی اعمال شده و شبیه سازی های دینامیکی جهت یافتن نیرو هاو جابجایی های منتقله به سازه خودرو با کمک شبیه ساز دینامیکی MSC.ADAMS صورت گرفته است. در نهایت بررسی عددی المان محدود اعضاء حساس سازه خودرو، بخصوص عضومتصل کننده فنر و کمک فنربه شاسی ونیز اتصالات جوشی این اعضاء با شاسی توسط نرم افزارANSYS انجام شده و از نظر تنش های موجود و عمر خستگی تحلیل شده است.