سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سالار خانی امینجان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، باشگاه پژوهشگران جوان، آستارا، ایر
مسعود آرامی فدافن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پژوهشگران جوان، مشهد، ایران

چکیده:

پایداری یک شیروانی به عوامل متعددی مانند لایه بندی خاک، حرکت آب در خاک، مقاومت برشی خاک و نظایر آن بستگی دارد. برای تعریف پایداری شیروانی خاکی از ضرایب ایمنی مربوط به آن استفاده میشود. تعیین ضریب اطمینان شیروانی به لحاظ اثر آن در میزان حجم عملیات خاکی، از عوامل مهم و تأثیرگذار در زمان اجرا و هزینههای ساخت یک سد خاکی میباشد. در این بررسی، ضریب اطمینان شیروانی سد سارادان پس از ساخت و برای ترازهای مختلف آب در مخزن سد با استفاده از نرمافزار ۷٫۲ Plaxis بررسی شده است. همچنین ضرایب اطمینان به دست آمده از روش المان محدود با روش ارایه شده توسط گروه مهندسین ارتش آمریکا مقایسه شده و نتایج حاصله جهت صحت سنجی نرمافزار مورد استفاده قرار گرفته است