سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نائینی – استاددانشگاه تربیت مدرس
بهروز شیرانی بیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیامک مزدک – استادیار دانشگاه تفرش
روح اله عزیزی تفتی – دانشجوی دکتری

چکیده:

هنگامی که یک ورق سوراخدار بوسیله فرایند شک لدهی غلتکی سرددرحال تبدیل شده به یک مقطع مانند مقطع کانالی Uشکل است عیوب هندسی غیرقابل کنترلی مانند چین خوردگی لبه ها پیچیدگی ها و خمیدگی های درپروفیل ایجاد می گردد که بطور مستقیم و غیرمستقیم به اندازه تعداد موقعیت وچگونگی چیدمان سوراخها برروی ورق درحال شکل دهی بستگی دارد برای رفع این عیوب لازم است که بررسی هایی جهت پیدا کردن علل بوجود آمدن آنها صورت پذیرد دراین مقاله با استفاده از داده های بدست آمده از شبیه سازی های روش اجزای محدود علل بوجود آمدن این عیوب بررسی شده و دردسته های مشخصی طبقه بندی گردیده و میزان تاثیرهرکدام از این پارامتر ها برروی میزان عیوب شرح داده شده است.