سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید شهرامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی ،دانشگاه آزاد اسلامی
عبدالحسین بغلانی – استادیار گروه عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

آبشکن ها سازه های هیدرولیکی هستند که برای حفاظت سواحل رودخانه به کار می روند.در این بین بررسی الگوی جریان و آبشستگی پیرامون آبشکن های مستقر در قوس خارجی رودخانه ها از پیچیدگی های زیادی بر خوردار است.در این تحقیق با استفاده از نرم افزار سه بعدیFluent الگوی جریان حول آبشکن هایL شکل با ابعاد مختلف در قوس ۹۰ درجه بررسی و با هم مقایسه شده است.برای این منظور از داده های آزمایشگاهی یکفلوم مستطیلی به عمق ۷۰ سانتیمتر و عرض ۶۰ سانتی متر و با شعاع مرکزی ۲/۴ متر استفاده شده است. در این تحقیق بررسی الگوی جریان حول آبشکن هایی به ابعاد ۶ ۹ و ۱۲ سانتیمتر و تحت دبی های ۲۵ ، ۳۰ لیتر بر ثانیه انجام شده است.نتایج نشان داده است آبشکن هایL شکل در کاهش فرسایش قسمت میانی کانال و نزدیکقوسداخلی موثر هستند.