سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد پاینده دوستماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک
نیما امانی فرد – دانشیار دانشگاه گیلان
حامد محدث دیلمی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

چکیده:

درتحقیق حاضر به بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف برضریب انتقال حرارت در روش خنک اکری لایه ای از طریق شیارپیوسته برروی پره روتور VKI پرداخته شده است بدین منظور درتحلیل عددی میدان جریان و دما درسه زاویه تزریق ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ درجه به ازای سه نسبت دمش ۰/۵ و ۱و۱/۵ و درچهاردمای مکان سکون برای جت تزریقی مدلسازی شده است همچنین چهارمکان مختلف برای قرارگرفتن شیار تزریق مورد بررسی قرارگرفته است. شبیه سازی عددی با استفاده ازیک شبکه ترکیبی و درنرم افزار فلوئنت صورت گرفته است جریان تحلیل شده تراکم پذیر دو بعدی و آشفته بوده و برای حل معادلات حاکم برجریان از مدل آشفتگی Realizable K-ε و برای مدلسازی نزدیک دیواره از تابع دیواره غیرتعادلی بهره گرفته شده است گسسته سازی ترمهای معادلات از مرتبه دوم بوده و برای حل همزمان میدان فشار و سرعت از الگوریتم سیمپل استفاده شده است.