سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین احمدی کیا – استادیار دانشگاه اصفهان
محمدحسین جلیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله اثراسپری اب روی عملکرد برج خنک کن خشک اجباری جهت استفاده درپیک کولر نیروگاه و نیز جایگزینی با بخشی از برج تر نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است از انجایی که عملکرد سیستم خنک کن خشک بسیار به دمای محیط وابسته است و عملکرد ان اثری مستقیم برمیزان تولید برق چرخه قدرت دارد افزایش کارایی برج خنک کن به ویژه درتابستان اهمیت زیادی دارد دراین مقاله اثر اسپری اب برعملکرد یک برج خنک کن خشک بررسی شده است وقتی قطرات آب درهوای قبل برخورد برج خنک کن خشک اسپری می شود باعث کاهش دمای هوای ورودی و درنتیجه کاهش دمای آب خروجی می شود دبی اب اسپری شده قطرقطرات اب دبی جریان هوا دما و رطوبت هوای محیط تاثیر زیادی درمیزان تبخیر آب و درنتیجه بازده نیروگاه دارد ضریب انتقال گرما و افت فشار برروی دو نوع مبدل پره دار صفحه ای و بدون پره با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج عدید مطابقت نزدیکی با داده های تحلیلی دارند.